Výškové práce - Kácení stromů

Kácení stromů je složitá, technologicky náročná a riziková činnost. Každý rok způsobí řadu těžkých úrazů a úmrtí! Kácení stromů proto svěřte proškoleným odborníkům s dlouholetou praxí. Naše společnost Výškové práce Nyk je pro Vás ta správná volba.

Specializujeme se na klasické kácení stromů, kdy je v okolí stromu dostatek prostoru. Nejčastěji ale zajišťujeme prořez a kácení v místech, kde by pád větví, případně celého stromu, mohl způsobit hmotné škody, např. v blízkosti budov, nad zástavbou nebo v blízkosti elektrického vedení. Při kácení postupujeme metodou postupného odřezávaní a spouštění větví a kmenu pomocí speciálních lan.

Stručný výčet nejčastěji prováděných prací v oblasti kácení stromů:

  • kácení stromů
  • prořezávka přestárlých nebo poškozených stromů
  • rizikové kácení stromů - strom je kácen postupně, po malých částech, jednotlivé kusy jsou spouštěny na zem
  • odvoz a likvidace dřeva